صفحه اصلی تارنما دانش - لینک کاربردی مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

1399/09/13
تبین اجزای مدیریت استراتژیک

برنامه استراتژیک سندی است که جهت یک سازمان را تعیین می کند و دارای 7 جز مهم است.

راهنمایی جهت برنامه ریزی استراتژیک در لینک ذیل قرار داده شده است.

لینک معرفی شده:

ثبت کننده:


پشتیبان سامانه RIMS


ارسال نظر:


Captcha

©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.

RIMS سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما