صفحه اصلی تارنما دانش - کتب

این مجموعه، شامل مقالات و گزارشات تخصصی از آخرین تحولات نظری، محاسباتی و کاربردی است که تا کنون منتشر شده است. جلد مقدماتی این کتاب مناسب کارشناسان ریاضی و خوانندگان شیفته‌ی ریاضیات کاربردی و ریاضیات محض است. مجموعه‌ی این کتاب‌ها به بررسی ریاضیات گسسته و کاربردهای آن از زوایایی گوناگون می‌پردازد.

©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.