صفحه اصلی تارنما دانش - محتوای آکادمیک

کارت امتیازی متوازن ابزاری مدیریتی برای اجرای استراتژی است. ویژگی اصلی آن ایجاد بستری مناسب برای شناخت قوانین و روابط علت و معلولی حاکم بر دنیای کسب و کار و همچنین استخراج برنامه‌های عملیاتی، برای اجرایی کردن استراتژی در سازمان است.

©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.

RIMS سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما