صفحه اصلی تارنما دانش - کتب

کتاب روش های ورود به بازارهای بین المللی، در فصل نخست، مفهوم بازاریابی بین‌الملل و تفاوت‌های آن با سایر مفاهیم نزدیک به آن را بررسی کرده است. کتاب در ادامهٔ این فصل، به ضرورت اجرای فرایند بازاریابی در بازارهای بین‌المللی پرداخته، به ۷ نظریهٔ اصلی در حوزهٔ بازاریابی بین‌الملل اشاره کرده و در پایان نیز فرایند بین‌المللی‌شدن را موردتوجه قرار داده است.

©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.

RIMS سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما