صفحه اصلی تارنما دانش - محتوای آکادمیک

در طرح درس تئوری توالی عملیات، مبحث مدل‌سازی عدد صحیح تشریح شده است. در این طرح درس، مدل‌سازی عدد صحیح برای سه نوع اصلی مسائل در تئوری توالی عملیات، شامل مدل‌سازی عدد صحیح برای Single Machine، مدل‌سازی عدد صحیح برای Permutation Flow Shop و مدل‌سازی عدد صحیح برای Job Shop بیان شده است.

©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.

RIMS سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما