صفحه اصلی تارنما دانش - کتب

کتاب رویکردهایی در مدیریت تولید و عملیات پیشرفته با رویکرد خلق ارزش، با نگرشی به رویکردهای نوین مدیریت تولید و عملیات به سه مبحث تولید ناب، مدیریت زنجیره تأمین و نحوه برخورد با مشتری می‌پردازد.

توسعه اقتصادی تا حدود زیادی به دو بخش تولید و خدمات وابسته است، از طرفی گستردگی این دو بخش بر نقش و اهمیت مدیریت این دو حوزه افزوده است. هدف از تالیف کتاب مدیریت تولید و عملیات این است که تکنیک های کاربردی و مباحث مهم در زمینه تولید و خدمات در یک مجموعه و چارچوب مشخص ارائه گردد

این مجموعه، شامل مقالات و گزارشات تخصصی از آخرین تحولات نظری، محاسباتی و کاربردی است که تا کنون منتشر شده است. جلد مقدماتی این کتاب مناسب کارشناسان ریاضی و خوانندگان شیفته‌ی ریاضیات کاربردی و ریاضیات محض است. مجموعه‌ی این کتاب‌ها به بررسی ریاضیات گسسته و کاربردهای آن از زوایایی گوناگون می‌پردازد.

©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.

RIMS سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما